Skördefest i Lexby

Sälj korv och hjälp till vid hinderbanan. Vi visar upp vad scouting är och hoppas att vi kan blir fler.