Ledare och funktionärer

E-postadresser till ledare i scoutkåren (alfabetisk ordning)

 

För mer info om ledare och funktionärer i kåren, se våra avdelningar.

alder-utmanare

Gunilla Runström Eden

Utmanarledare
E-post: utmanarledare@porthallascoutkar.se

Utmanarledare

scoutlilja-facebook-magenta

Kjell C. Hellgren

Utmanarledare
E-post: utmanarledare@porthallascoutkar.se

Utmanarledare

scoutlilja-144-ljusbla

Lina Marmin

Kårordförande Äventyrarledare
E-post: lina@porthallascoutkar.se
Mobil:
0739-870332

Kårordförande och äventyrarledare

alder-aventyrare

Andreas Marmin

Äventyrarledare Ordförande i stiftelsen
E-post: andreas@porthallascoutkar.se
Mobil:
0708-797905

Äventyrarledare och ordförande i stiftelsen

alder-upptackare

Thandiwe Andersson

Styrelseledamot Upptäckarledare
E-post: upptackarledare@porthallascoutkar.se
Telefon:
0707-14 51 77

Styrelseledamot, upptäckarledare

scoutlilja-144-magenta

Lars Johansson

Utmanarledare
E-post: utmanarledare@porthallascoutkar.se
Mobil:
0739297686

Utmanarledare

alder-sparare

Magnus Fränberg

Spårarledare
E-post: spararledare@porthallascoutkar.se

Spårarledare

alder-sparare

Peter Fränberg

Spårarledare
E-post: spararledare@porthallascoutkar.se

Spårarledare

scoutlilja-facebook-morkbla

Jenny Älvero Dahlén

Materialförvaltare Upptäckarledare
E-post: upptackarledare@porthallascoutkar.se
Mobil:
0703-032766

Materialförvaltare, upptäckarledare