Materiel

Inför ett möte eller en övernattning där materiel från scoutgårdens förråd kommer behövas skall en tydlig lista på det som behövs skickas till materialförvaltaren (helst via SMS) senast sju dagar innan det behövs. Materielet kommer då vid angivet tillfälle finnas för uthämtning i uthämtningsförrådet.

Om listan inkommer för sent till materialförvaltaren så är det inte säkert att denne hinner lägga fram materielet i tid.

Observera att endast de medlemmar som fyllt 18 år får beställa materiel.

Materialförvaltare

scoutlilja-facebook-morkbla

Jenny Älvero Dahlén

Materialförvaltare Upptäckarledare
E-post: upptackarledare@porthallascoutkar.se
Mobil:
0703-032766

Materialförvaltare, upptäckarledare

Spencer Wahlberg

Ersättare Materialförvaltare
E-post: spencer.wahlberg@porthallascoutkar.se
Mobil:
0702587436

Materialförvaltare och Styrelseersättare