Porthälla Scoutkår:

Porthälla Scoutkår
Tiondevägen 6
433 41 Partille

E-post: info@porthallascoutkar.se

Kårordförande:

Lina Marmin
E-post: ordforande@porthallascoutkar.se
Telefon: 0739-870332

Webmaster:

Viktor Åkerskog
E-post: webmaster@porthallascoutkar.se
Telefon: 0701-99 00 26

Avdelningsledare:

Se även Ledare och funktionärer i menyn till vänster.

Bäverscouterna:

[personlista avdelning=”baverledare”]

Spårarna:

[personlista avdelning=”spararledare”]

Upptäckarna:

E-post: upptackare@gmail.com

[personlista avdelning=”upptackarledare”]

Äventyrarna:

[personlista avdelning=”aventyrarledare”]

Utmanarna:

[personlista avdelning=”utmanarledare”]