Viktig och nyttig information till kårens medlemmar finns i vår informationspärm, som finns att ladda ner här.