Porthälla Scoutkår har funnits i Partille sedan 3 januari 1962 och format flera generationer med scouter.

Scoutings metod handlar om att lära genom att göra, populärt omnämnt learning by doing. Man kan också säga upplevelsebaserad inlärning. På det sättet utforskar vi naturen och lär oss vad som krävs för att trivas i och leva i samklang med den. Vi lägger tonvikt på samarbetet i den lilla gruppen, eller patrullen. I en trygg miljö leker vi också mycket samt pratar om värderingar.

Scouting kan vara en stjärnklar kväll i februari vid en eld och ett vindskydd tillsammans med en handfull goda vänner. Det kan också vara en het sommar på läger, i Sverige eller på andra sidan jorden, ihop med tusentals andra. Porthälla Scoutkår ingår i en rörelse som har nästan 100 000 medlemmar i Sverige och cirka

38 miljoner i världen.